sympt1
|||||||

jąkanie – objawy

mini wykład!

Objawy ESBS (Jąkanie, Mutyzm wybiórczy) – dowiedz się więcej

Jąkanie, zająknięcia – to często pierwszy symptom ESBS – Zespołu Emocjonalnych Bloków Mowy
nie należy go ignorować i bagatelizować.
 
 
 
 

Objawy Emocjonalnych Bloków Mowy ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrome, Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy)

mogą występować łącznie lub oddzielnie

widoczne;

zacięcia w mowie – chwilowe przerwy w środku wyrazu, zdania

kilkukrotne powtórzenia sylab na początku wyrazu, w środku, rzadziej na końcu

kilkukrotne powtórzenia pojedyńczego dźwięku na początku lub w środku wyrazu

siłowe przepchychanie dźwięku

brak odpowiedzi spowodowany całkowitym blokiem

skurcze na twarzy w okolicy czoła, oczu

nienaturalne odruchy głową do tyłu, do przodu, na boki

wstrząsy głową lub całym ciałem

opusczanie głowy w dół przy próbie odpowiedzi na pytanie

wyciąganie języka

zagryzanie warg

ściszanie głosu

 

niewidoczne:

odczuwalny stan napięcia w całym ciele

falowe napięcie przed rozpoczęciem mówienia

przyspieszony oddech i puls przed rozpoczęciem mowy

obniżona saturacja SpO2

 

Kamuflaż

uciekanie od komunikacji

używanie skrótów

używanie gestów

używanie sms, maila zamiast mówienia

zamiana wyrazów na mniej ważne

zamiana szyku zdania, celem oniżenia ważności konkretnych słów

obmyślanie strategi rozmowy

wykorzystanie osób trzecich do załatwienia sprawy bez ich wiedzy na temat problemu z mową

świadome wyręczanie się innymi osobami, tłumacząc swąją niezdolnosć do mówienia

Udawanie wśród domowników, że nie ma problemów mową

lżejsze nazywanie problemu np. zawieszanie się, zacinanie się, zapowietranie się

Podobne wpisy