Regulamin kursów online na kursantów Nowej Mowy:

 1. Cel kursu:
  • Celem kursu jest nauka i praktyka technik Nowej Mowy w celu poprawy płynności wypowiedzi oraz eliminacji trudności komunikacyjnych, takich jak jąkanie lub bloki mowy
 2. Program kursu:
  • Program kursu obejmuje minimalnie 13 (bez ćwiczeń praktycznych) -do 20 spotkań online do po „tzw. ostrym cięciu”
  • Sesja trwa 50 min
  • Podczas sesji trener wprowadza kolejny element nowej mowy lub koryguje poprzedni
  • Po nabyciu umiejętności technicznych, kolejne spotkania to trening terenowy online ze słuchawkami
 3. Struktura spotkań:
  • Każde spotkanie trwa określoną ilość czasu, zazwyczaj nie mniej niż 50 minut.
  • Trener wprowadza nowy element Nowej Mowy na każdym spotkaniu, pod warunkiem, że poprzedni element został przez kursanta wyćwiczony i sprawdzony przez trenera.
  • W przypadku, gdy kursant nie opanuje poprzedniego elementu, trener powtórzy ćwiczenia i udzieli dodatkowych wskazówek na kolejnej sesji on-line
 4. Obecność i zaangażowanie:
  • Kursant zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach kursowych.
  • Kursant zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i praktykach, które są częścią programu kursu.
 5. Prawa i obowiązki:
  • Kursant ma prawo do otrzymania i feedbacku od trenera w trakcie trwania zajęć on-line
  • Trener nie ma obowiazku analizowania ćwiczeń w przerwach pomiędzy sesjami on-line.
  • Kursant zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wytycznych kursowych oraz do szanowania innych uczestników kursu oraz trenerów
 6. Opłaty:
  • Kursant zobowiązuje się do opłacania ustalonej opłaty za udział w kursie, zgodnie z ustaleniami podczas rozmowy wstępnej przed spotkaniem
 7. Zakończenie kursu:
  • Kurs zakończy się po ukończeniu wszystkich spotkań z programu kursu oraz po zakończeniu treningu praktycznego.
  • Po zakończeniu kursu kursant otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w kursie Nowej Mowy.
 8. Ostre cięcie:
  • Po ukończeniu treningu praktycznego kursant przechodzi przez tzw. „ostre cięcie”, co oznacza odcięcie się od swojej „starej mowy”.
  • Podczas tego procesu kursant praktykuje konsekwentne stosowanie nowo nabytych umiejętności komunikacyjnych w codziennych sytuacjach.
  • Trener udziela wsparcia i feedbacku podczas tego okresu przejściowego, aby umożliwić kursantowi skuteczne wdrożenie Nowej Mowy w życie codzienne.