Naszą wizją jest:

  • dotarcie z kursami Nowej Mowy do każdego kraju na Świecie
  • przekazywanie najnowszej wiedzy o blokach mowy studentom logopedii i psychologii
  • stworzenie kanałów edukacyjnych w każdym języku świata