ogran
|||||||

jąkanie/bloki- ograniczenia

Co ogranicza ? Jakie granice stawia ? ESBS

ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrome, Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy) to przypadłość ograniczająca rozwój człowieka w wielu sferach. Chcemy przedstawić kilka najważniejszych powodów dla których warto pokonać ten stan.

ESBS u dziecka: najczęściej objawia się powtórzeniami pierwszej sylaby wyrazu lub wypowiedzi.  Przez logopedów problem często jest bagatelizowany poprzez sugestie:

proszę czekać – samo minie, to nic wielkiego, tak ma wiele dzieci itd.

Szanse, że objawy ustąpią są duże, jednakże są też takie, że nie ustąpią a nasilą się jeszcze bardziej.

brak możliwości płynnego wypowiadania swoich myśli

problemy z udowodnieniem swojej wiedzy

spadek samooceny

problemy ze znalezieniem pracy

narażenie na negatywne reakcje otoczenia:
poniżanie, wyśmiewanie, piętnowanie, agresja

wycofywanie się z relacji społecznych,
spadek aktywności w grupie

utrata poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych np. centra handlowe, dworce, szkoły…

nieprawidłowy wzorzec mowy w rodzinie

trudności w wyrażaniu emocji

problemy w budowaniu poprawnych relacji z partnerem

podatność na negatywny wpływ otoczenia – potrzeba akceptacji

zahamowania w trakcie wystąpień publicznych

poczucie osamotnienia

Podobne wpisy