Misja Szkoły Nowej Mowy
 
1. Pomagać osobom z ESBS (Emotional Speech Block Syndrome)
2. Edukować osoby z problemem ESBS – jąkanie to nieadekwatna nazwa, to nie choroba i nie można go leczyć tylko nauczyć się nowej mowy
3. Edukować rodziców osób z ESBS o szybkiej reakcji na problem
4. Edukować Specjalistów w zakresie diagnozy ESBS
5. Edukować Pedagogów w szkołach jak porozumiewać się z osobami z ESBS
6. Rozpowszechniać Nową Mowę na cały świat
7. Kształcić trenerów Nowej Mowy
8. Nagrywać filmy edukacyjne