konsultacja internet

Jeśli preferujesz zdalną formę rozmowy z trenerem zapraszamy na konsultacje on-line. Po dokonaniu zapłaty, sprawdź skrzynkę mailową lub…

kurs podstawowy

KURS PODSTAWOWY NOWEJ MOWY W zależności od nasilenia problemu ESBS wyznaczamy plan treningowy Nowej Mowy.  Kurs…

kursy upłynniajace

KURSY UPŁYNNIAJĄCE Po dobrze utrwalonym kursie podstawowym uczestnik kursu może przystąpić do etapu upłynniania swojej mowy.…

Utrwalanie nowej mowy

To specjalny system treningowy, utrwalający nabyte umiejętności nowej mowy. Jest niezbędny podczas każdej terapii, jeśli kursant…