Blokady mowy spowodowane emocjami uniemożliwiają swobodne komunikowanie się z otoczeniem. Często nazywane są jąkaniem, choć to zbyt wąskie określenie, czasem mutyzmem wybiórczem co bardo upraszcza problem i piętnuje go w samej nazwie. Blokoda mowy zostaje uruchomiona wraz z chęcią wypowiedzenia zdania, wyrazu, czasem pojedyńczego dźwięku w konkretnej sytuacji lub przy konkretnej osobie. Narządy mowy w ułamku sekundy są napiętę, wręcz sparaliżowane. Gdy osoba zdecyduje się na mówienie w tak niekorzystnej fizycznie sytuacji mogą wystąpić skurcze na twarzy, zacięcia, przepychania dźwięku. Otoczenie interpretuje je wtedy jako jąkanie. Wiele osób czując ten dyskomfort nie dokonuje próby mówienia milcząc. Specjaliści określają to mianem mutyzmu. Jednakże mechanizm działania jest ten sam. Osobo/sytuacja generuje emocje a one wpływają na fizjologię napinając ciało.  Odniesione „porażki” w przypadku siłowego przeciskania dźwięku powodują dodatkowe skojarzenie strachu z konkretnym słowem które zostało siłowo przepychane. Syndrom ESBS nie ustępuje samoistnie, zawsze potrzebna jest pomoc trenera. Nie jest też chorobą a wyuczonym stanem zachowania.

Nazwa ESBS to skrót pierwszych liter Emotional Speech Block Syndrome, czyli Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pomimo trudności z wypowiedzeniem słowa, wykazują chęć do mówienia. Dopiero gdy reakcje na zaburzenia są coraz częstsze dzieci tworzą swój mechanizm kamuflażu lub wycofują się z rozmowy.

Działanie blokady ESBS zależne jest od stanów emocjonalnych osoby z kolei te zależne są od sytuacji, osób, treści i nastroju. Symptomy mogą być bardziej nasilone np. w szkole a mniej w domu lub odwrotnie.  Obecność konkretnej osoby może nasilać objawy lub je redukować. Np. Dziecko z babcią rozmawia bez problemu a z mamą już gorzej. Uczeń na lekcji historii zgłosi się do odpowiedzi bo nauczyciel tworzy dla niego dobrą atmosferą a na innej lekcji odczuje silny blok.

Trudno jest pokonać problem ESBS w gabinecie logopedycznym. Godzinne zajęcia nie są w stanie pokonać silnych nawyków napięć ciała. Konieczny jest intensywny trening Nowej Mowy,

 

spójrz na plakat i przypatrz się co się dzieje ze statkami

oldk
plakat obrazujący działania emocjonalnych bloków mowy

Rzeka symbolizuje przepływ myśli, statki to komunikaty, zapora do napięte ciało. Popatrz na plakat a zobaczysz codzienną tragedię.


Objawy Emocjonalnych Bloków Mowy ESBS

(Emotional Speech Blocks Syndrome, Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy)

mogą występować łącznie lub oddzielnie

widoczne:
zacięcia w mowie – chwilowe przerwy w środku wyrazu, zdania
-kilkukrotne powtórzenia sylab na początku wyrazu, w środku, rzadziej na końcu
-kilkukrotne powtórzenia pojedyńczego dźwięku na początku lub w środku wyrazu (klonika)
-siłowe przepchychanie dźwięku (tonika)
-brak odpowiedzi spowodowany całkowitym blokiem
-skurcze na twarzy w okolicy czoła, oczu
-nienaturalne odruchy głową do tyłu, do przodu, na boki
-wstrząsy głową lub całym ciałem
-opusczanie głowy w dół przy próbie odpowiedzi na pytanie
-wyciąganie języka
-zagryzanie warg
-ściszanie głosu

niewidoczne:
-odczuwalny stan napięcia w całym ciele
-falowe napięcie przed rozpoczęciem mówienia
-lęk przed mówieniem
-zwlekanie z wypowiedzią
-niespokojny wzrok
-przyspieszony oddech i puls przed rozpoczęciem mowy
-obniżona saturacja SpO2

Kamuflaż
uciekanie od komunikacji
używanie skrótów
używanie gestów
używanie sms, maila zamiast mówienia
zamiana wyrazów na mniej ważne
zamiana szyku zdania, celem oniżenia ważności konkretnych słów
obmyślanie strategi rozmowy
wykorzystanie osób trzecich do załatwienia sprawy bez ich wiedzy na temat problemu z mową
świadome wyręczanie się innymi osobami, tłumacząc swąją niezdolnosć do mówienia
Udawanie wśród domowników, że nie ma problemów mową
lżejsze nazywanie problemu np. zawieszanie się, zacinanie się, zapowietranie się

więcej na:  myesbs.com

 

Jąkanie i bloki mowy to złożony temat. Metafora rzeki pozwoli Ci go zrozumieć. Przemek opowiada ESBS ogranicza życie

poniżej krótki spot czym są emocjonalne bloki mowy ESBS