Czym Jest Jąkanie? : Przyczyny, Objawy i Rozwiązania

Jąkanie to trudność z płynnością mówienia, która dotyka ludzi na całym świecie. To złożone zaburzenie, które ma zarówno aspekty fizyczne, jak i emocjonalne. Warto zrozumieć, czym jest jąkanie, jego przyczyny, objawy i dostępne rozwiązania.

Definicja Jąkania

Jąkanie to zaburzenie płynności mówienia, które objawia się powtarzaniem głoskowych lub spółgłoskowych dźwięków, wydłużaniem dźwięków oraz zatrzymywaniem się w trakcie mówienia. Osoby jąkające się mogą doświadczać trudności z płynnym wyrażaniem swoich myśli i uczuć.

Przyczyny Jąkania

1. Faktory Genetyczne

Jeśli rodzic lub bliski krewny ma historię jąkania, istnieje większe ryzyko, że również inne osoby z rodziny mogą doświadczać tego zaburzenia. Bardziej chodzi o skłonność do jąkanie niż dziedziczenie jąkania.

2. Zaburzenia Rozwojowe

U niektórych dzieci jąkanie może pojawić się w okresie rozwoju mowy. To zazwyczaj związane z procesem uczenia się mówienia, a większość dzieci to wyrosną.

3. Czynniki Psychospołeczne

Stres, napięcie i traumy emocjonalne mogą wpływać na poziom jąkania. Sytuacje, takie jak publiczne przemawianie lub wywiady, mogą wywoływać nasilenie jąkania.

4. Nagłe Zdarzenia i Traumy

Niektóre przypadki jąkania mogą pojawić się po traumatycznych wydarzeniach, takich jak wypadek samochodowy lub utrata bliskiej osoby.

Objawy Jąkania (ESBS)

Jąkanie może objawiać się różnymi zachowaniami i dźwiękami, które wpływają na płynność mówienia. Objawy jąkania mogą obejmować:

  • Powtarzanie Dźwięków: Osoba może powtarzać głoski lub sylaby, na przykład: „p-p-p-pies.”

  • Wydłużanie Dźwięków: Wydłużanie dźwięków, na przykład: „dłuuuuugo.”

  • Zatrzymywanie się: Osoba może nagle zatrzymywać się w trakcie mówienia, co sprawia wrażenie, że „zacinają się.”

  • Unikanie Słów lub Sytuacji: Osoby jąkające się mogą unikać słów lub sytuacji, które wywołują nasilenie jąkania.

Skutki Jąkania (ESBS)

Jąkanie ma skutki zarówno emocjonalne, jak i społeczne. Osoby jąkające się często doświadczają:

  • Frustracji i Zawodu: Trudność w płynnym mówieniu może prowadzić do frustracji i zawodu.

  • Obniżonej Samooceny: Osoby z jąkaniem mogą odczuwać obniżoną samoocenę i trudności w nawiązywaniu relacji.

  • Izolacji Społecznej: Unikanie sytuacji społecznych, w których trzeba mówić, może prowadzić do izolacji.

  • Problemy w Karierze: Osoby jąkające się mogą napotykać na trudności w karierze, szczególnie w zawodach wymagających skutecznej komunikacji.

Rozwiązania i Terapia Jąkania czy Trening Mowy

Istnieje wiele skutecznych rozwiązań i terapii dla osób z jąkaniem. Jednym z podejść, które przynosi rezultaty, jest trening Nowa Mowa. To podejście kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,  techniki relaksacyjne i pracę nad emocjami w trakcie realnych sytuacji. Trenerzy specjalizujący się w Nowej Mowie pracują z osobami jąkającymi się, aby pomóc im odzyskać pewność siebie i płynność mówienia.

Podsumowanie

Jąkanie to trudność z płynnością mówienia, która może mieć różne przyczyny i objawy. Skutki jąkania są odczuwalne zarówno emocjonalnie, jak i społecznie. Istnieją skuteczne rozwiązania, w tym terapia Nową Mową, która pomaga osobom z jąkaniem odzyskać pewność siebie i kontrolę nad swoim głosem. Jąkanie nie jest przeszkodą nie do przezwyciężenia, i każda osoba zasługuje na szansę na poprawę swojej płynności mówienia i jakość życia.

Objawy

Nowa Mowa – pokonaj jąkanie i bloki mowy

czym jest jąkanie