kursy upłynniajace

kursy upłynniajace

KURSY UPŁYNNIAJĄCE Po dobrze utrwalonym kursie podstawowym uczestnik kursu może przystąpić do etapu upłynniania swojej mowy. Przez 3-5 dni uczy się rozbudowywać swoje wypowiedzi. Wcześniejsze krótkie porcje łączy w zdania złożone. Eliminuje rozciągnięte sylaby, dodaje dodatkową intonację zdaniową. Kurs upłynniający…

Utrwalanie nowej mowy

Utrwalanie nowej mowy

To specjalny system treningowy, utrwalający nabyte umiejętności nowej mowy. Jest niezbędny podczas każdej terapii, jeśli kursant planuje używać nowej mowy przez całe życie. Zajęcia odbywają się minium raz w miesiącu po kilka godzin. Kursant przechodzi specjalnie przygotowane symulacje rozmów oraz…