nawyk

Utrwalanie nowej mowy

grafika wp

To specjalny system treningowy, utrwalający nabyte umiejętności nowej mowy. Jest niezbędny podczas każdej terapii, jeśli kursant planuje używać nowej mowy przez całe życie. Zajęcia odbywają się minium raz w miesiącu po kilka godzin. Kursant przechodzi specjalnie przygotowane symulacje rozmów oraz wykorzystuje nabyte umiejętności w rzeczywistych sytuacjach. Do poprawienia płynności mowy wykorzystujemy system analiz głosu google talk ™, który pozwala trenować odpowienie tempo wypowiedzi kursanta. Podczas spotkań utrwalających kursanci spotykają się z nowymi kolegami i koleżankami, „młodszymi” i „starszymi” stażem w nauce nowej mowy.

Na tym etapie kursu, ważne jest wsparcie i mobilizacja rodziny kursanta. Choć nowa mowa brzmi całkiem dobrze, zachęcanie do ćwiczeń jest bardzo ważne. Kursy utrwalające trwają średnio od 5-24 miesięcy.

Kursy Utrwalające są niezbędnym elementem zapewniającym skutecznosć i stabliność Nowej Mowy na długie lata życia. To wzmacnianie nowo powstałego nawyku i doporowadzenie intonacji do naturlanego brzmienia.

Podobne wpisy