skuteczność nowej mowy w badaniach

Badania skuteczności Nowej Mowy zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Languages & Emotions w Katowicach w 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

strona polskiej agencji prasowej – nauka

Badania skuteczności Nowej Mowy w czasie jej używania mogą potwierdzić najwiarygodniej nagrania audio/video użytkowników techniki. Tylko ta forma badań daje możliwość stwierdzenia czy wypowiedzi były płynne bez zacięć i bloków.  Badania w 2018-2020 zawierały dużo większą ilość próbek nagrań w tym również u kursantów  z zagranicy. Wyniki badań są jednoznaczne: użycie techniki Nowej Mowy eliminuje w 100% objawy ESBS, jąkania, bloków mowy. Osoby używające Nowej Mowy chętniej nawiązują kontakty z innymi osobami oraz ni stosują kamuflażu jąkania i bloków mowy.

Badania dotyczą grupy osób używającej Nowej Mowy stale.

konf1
przebadano 212 osób, 25187 nagrań w realnych sytuacjach, czas badań 2 lata
kon2
w pierwszym dniu treningu nowej mowy redukcja objawów ESBS wynosiła 98%.

Podobne wpisy