kurs podstawowy

KURS PODSTAWOWY NOWEJ MOWY

W zależności od nasilenia problemu ESBS wyznaczamy plan treningowy Nowej Mowy.  Kurs podstawowy najczęściej odbywa się w ośrodku Nowej Mowy w Mikołowie. Każdy dzień ma ściśle określony plan treningu. Zajęcia trwają do momentu osiągnięcia „celu dnia” wyznaczonego w programie treningu. Kursy podstawowe trwają najkrócej 3 dni, najdłużej 14. Obejmują tylko dni robocze. 

Kurs podstawowy to. „budowa” nowego kanału komunikacji. Nowego stylu. Widać to na poniższym obrazku. Stara mowa, decyzją kursanta zostaje wstrzymana. Rozpoczyna się czas budowy Nowej Mowy.

Głaz oznacza decyzję o zaprzestaniu używania dotychczasowej mowy. Stateczki to komunikaty powiedziane nową techniką.

kanał Nowej Mowy

W atmosferze wyciszenia, uczestnicy w ciągu kilku dni poznają technikę nowej mowy połączoną z nauką relaksacji. Ćwiczą podczas symulowanych rozmów różne scenki z życia używając poznanych technik Nowej Mowy. W ten sposób przygotowują się do prawdziwych rozmów z zupełnie obcymi ludźmi. Nie sposób opisać radości, którą w tym momencie przeżywają osoby jąkające się . Rozmowy na początku mają charakter typowo treningowy. Każda wypowiedź jest rejestrowana na dyktafonie cyfrowym, a później dokładnie analizowana. Kolejne dni kursu to zwiększenie ilości kontaktów z ludźmi. Uczestnicy coraz więcej czasu spędzają poza ośrodkiem. Popołudniami wspólnie z trenerami opracowują plan działań na następny dzień, a wieczorami opisują szczegółowo swoje odczucia z minionego dnia. Praca przebiega bardzo intensywnie od rana do wieczora.

Pod koniec kursu stacjonarnego uczestnicy, używając swojej wolniejszej mowy, wdrażają poznaną technikę w codzienne życie. Po zakończeniu kursu każdy otrzymuje stosowne zaświadczenie oraz harmonogram treningu zdalnego.

Na podtawie efektywności treningu zdalnego trener tworzy plan treningu upłynniającego nową mowę
Trening zdalny to codzienna analiza próbek mowy przez odpowiedni system analizy on-line, a także kontakt z trenerem przez telefon lub skype

Trening dla dorosłych i młodzieży

zajęcia indywidualne stopniowo zespołowe

czas trwania kursów planowany dla konkretnej osoby 3-14 dni  (30-90godzin)

trening zdalny przez internet

trening stacjonarny w Mikołowie

Trening dla  rodziców dzieci wiek: 3-4 lata

przed rozpoczęciem treningu rodzice nagrywają film z mową dziecka w różnych sytuacjach „lepszych” i „gorszych”

przyjeżdżają z nagraniem do trenera lub przesyłają internetem do analizy.

Trener po przeanalizowaniu materiału tworzy program treninowy dla rodzica i proponuje termin rozpoczęcia.

Rodzice przez ok 2-3 dni, 3-4 godzin dziennie,  trenują techniki nowej mowy bez dziecka z trenerem, po czym stają się osobistym trenerem dla swojego dziecka.

Przez ok 14 dni przesyłają wyniki swojej pracy z dzieckiem w nagraniach na system nowamowa online

Na podstawie otrzymanych nagrań trener wyznacza dalszą ścieżkę treningu.

Trening dla rodziców i dzieci wiek: 5-7 lat

Po konsultacji z trerenem i ustaleniu planu treningowego,

Najczęściej rodzice przyjeżdzają na 5 dniowy kurs razem z dzieckiem do Mikołowa

zajęcia trwają ok 5 godzin dziennie.

Rodzice mogą wymieniać się w ciągu dnia, lub uczestniczyć współnie w zajęciach.

Sukces dziecka, to prawidłowo opanowana technika nowej mowy przez rodziców

Trening dla rodziców dzieci wiek: pow 8 lat

Po konsultacji z trerenem i ustaleniu planu treningowego,

Najczęściej rodzice przyjeżdzają na 5-8 dniowy kurs razem z dzieckiem do Mikołowa

zajęcia trwają ok 5-6 godzin dziennie.

Rodzice mogą wymieniać się w ciągu dnia, lub uczestniczyć współnie w zajęciach.

Dziecko świadomie używa techniki nowej mowy.

Zajęcia prowadzone są z całą rodziną  oraz osobno z dzieckiem

Koszty kursów:

Indywidualne od 7500 zł

czas: (3,5,7,9,12,17,20) dni, zależny od wariantu treningu.

(intensywny trening nowej mowy dla osób chętnych zakończyć rozdział jąkania i bloków mowy, główna uwaga na praktyczne używanie jej w realnych sytuacjach) stopniowo zespołowy.