ESBS

ESBS obrazek
grafika kanału ESBS, symbolika jąkania, bloków, kamuflażu, wycofania

Emotional Speech Block Syndrome – Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy)

Blokady mowy spowodowane emocjami uniemożliwiają swobodne                 komunikowanie się z otoczeniem. Często nazywane są jąkaniem, choć to zbyt wąskie określenie, czasem mutyzmem wybiórczem co bardo upraszcza problem i piętnuje go w samej nazwie. Blokoda mowy zostaje uruchomiona wraz z chęcią wypowiedzenia zdania, wyrazu, czasem pojedyńczego dźwięku w konkretnej sytuacji lub przy konkretnej osobie. Narządy mowy w ułamku sekundy są napiętę, wręcz sparaliżowane. Gdy osoba zdecyduje się na mówienie w tak niekorzystnej fizycznie sytuacji mogą wystąpić skurcze na twarzy, zacięcia, przepychania dźwięku. Otoczenie interpretuje je wtedy jako jąkanie. Wiele osób czując ten dyskomfort nie dokonuje próby mówienia milcząc. Specjaliści określają to mianem mutyzmu. Jednakże mechanizm działania jest ten sam. Osobo/sytuacja generuje emocje a one wpływają na fizjologię napinając ciało.  Odniesione „porażki” w przypadku siłowego przeciskania dźwięku powodują dodatkowe skojarzenie strachu z konkretnym słowem które zostało siłowo przepychane. Syndrom ESBS nie ustępuje samoistnie, zawsze potrzebna jest pomoc trenera. Nie jest też chorobą a wyuczonym stanem zachowania.

Jak zachowują się osoby z blokami mowy możesz pooglądać na kanale TimeToSpeech

Objawy ESBS (Jąkanie, Mutyzm wybiórczy) – dowiedz się więcej
Objawy Emocjonalnych Bloków Mowy ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrome, Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy)

mogą występować łącznie lub oddzielnie


widoczne;
zacięcia w mowie – chwilowe przerwy w środku wyrazu, zdania
kilkukrotne powtórzenia sylab na początku wyrazu, w środku, rzadziej na końcu
kilkukrotne powtórzenia pojedyńczego dźwięku na początku lub w środku wyrazu
siłowe przepchychanie dźwięku
brak odpowiedzi spowodowany całkowitym blokiem
skurcze na twarzy w okolicy czoła, oczu
nienaturalne odruchy głową do tyłu, do przodu, na boki
wstrząsy głową lub całym ciałem
opusczanie głowy w dół przy próbie odpowiedzi na pytanie
wyciąganie języka
zagryzanie warg
ściszanie głosu

niewidoczne:
odczuwalny stan napięcia w całym ciele
falowe napięcie przed rozpoczęciem mówienia
przyspieszony oddech i puls przed rozpoczęciem mowy
obniżona saturacja SpO2

Kamuflaż
uciekanie od komunikacji
używanie skrótów
używanie gestów
używanie sms, maila zamiast mówienia
zamiana wyrazów na mniej ważne
zamiana szyku zdania, celem oniżenia ważności konkretnych słów
obmyślanie strategi rozmowy
wykorzystanie osób trzecich do załatwienia sprawy bez ich wiedzy na temat problemu z mową
świadome wyręczanie się innymi osobami, tłumacząc swąją niezdolnosć do mówienia
Udawanie wśród domowników, że nie ma problemów mową
lżejsze nazywanie problemu np. zawieszanie się, zacinanie się, zapowietranie się

 

więcej na:  myesbs.com