jak uzyskać dofinansowanie
do kursów Nowej Mowy?

W Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10)  jąkanie odnajdujemy pod numerem F98.5.” – Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym – Jąkanie”.  

 W związku z brakiem nadania numeru w wykazie jednostek chorobowych  Ministerstwa Zdrowia, jąkanie w Polsce nie jest uznawane za chorobę . Nie można tym samym ubiegać się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednak jąkanie nadal funkcjonuje jako przyczyna niepełnosprawności, co pozwala na ubieganie się o dofinansowanie terapii ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W tym celu należy zgłosić się do PCPR lub MOPS lub GOPS  w swojej miejscowości i tam złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski najczęściej wydawane są w urzędzie ale licz się z tym że urzędnik może nakazać samodzielne stworzenie wniosku.

Poniżej fragment  przyznanej umowy o dofinansowanie

 

KROKI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. zgromadzić min 3, dokumenty specjalistów stwierdzające problem z mową 

(np. logopeda, psycholog, pedagog) im więcej tym lepiej

2. zgłosić się do lekarza/instytucji orzekającej stopień niepełnosprawności (w każdym większym mieście)

3.czekać na wydanie decyzji o stopniu niepełnosprawności (obraz poniżej)

4.złożyć wniosek do PCPR,MOPS lub MOPR z prośbą o dofinansowanie treningu mowy w celu „likwiadacja barier w komunikowaniu się”

   – załączniki: orzeczenie niepełnosprawności,dokumenty specjalistów, kosztorys treningów mowy, wniosek prośba

5. Oczekiwanie na decyzję o dofinansowaniu (najlepiej chodzić i pytać jaki jest postęp w decyzji)

6. Poinformowanie New Speech o decyzji

wnioski najlepiej składać od stycznia do września

opcja 2.

jeśli jesteś pracownikiem polskiej firmy, możesz pozyskać środki na kursy

firma http://iq-consulting.pl pomoże ci z dofinansowaniem

Przykładowy wniosek z urzędu
orzeczenie tak powinno wyglądać
co trzeba dołączyć do wniosku