dla kogo


Trening dla  rodziców dzieci wiek: 3-4 lata

Malutkie dzieci uczestniczą w treningu prowadzonym przez rodziców. Trener uczy rodzica, rodzić wprowadza wiedzę w życie.

przed rozpoczęciem treningu rodzice nagrywają film z mową dziecka w różnych sytuacjach “lepszych” i “gorszych” przyjeżdżają z nagraniem do trenera lub przesyłają internetem do analizy.

Trener po przeanalizowaniu materiału tworzy program treninowy dla rodzica i proponuje termin rozpoczęcia.

Rodzice przez ok 2-3 dni, 3-4 godzin dziennie,  trenują techniki nowej mowy bez dziecka z trenerem, po czym stają się osobistym trenerem dla swojego dziecka.

Przez ok 14 dni przesyłają wyniki swojej pracy z dzieckiem w nagraniach na system nowamowa online

Na podstawie otrzymanych nagrań trener wyznacza dalszą ścieżkę treningu.

Trening dla rodziców i dzieci wiek: 5-7 lat

Po konsultacji z trenerem i ustaleniu planu treningowego rodzic lub rodzice przyjeżdzają z dzieckiem na kurs stacjonarny. Najczęściej to kurs 3-5 dni

zajęcia trwają ok 5 godzin dziennie.

Rodzice mogą wymieniać się w ciągu dnia, lub uczestniczyć współnie w zajęciach.

Sukces dziecka, to prawidłowo opanowana technika nowej mowy przez rodziców i wdrożenie planu treningu w domu.

Przez pierwsze 3 tygodnie zalecamy żeby dziecko nie uczestniczyło w zajęciach przedszkolnych.

 

Trening dla rodziców dzieci wiek: pow 8 lat (dzieci szkolne)

Po konsultacji z trenerem i ustaleniu planu treningowego, rodzice przyjeżdzają na 4-8 dniowy kurs razem z dzieckiem do Mikołowa

zajęcia trwają ok 5-6 godzin dziennie.

Rodzice mogą wymieniać się w ciągu dnia, lub uczestniczyć współnie w zajęciach.

Dziecko świadomie używa techniki nowej mowy w domu i w szkole.

Zajęcia prowadzone są z całą rodziną  oraz osobno z dzieckiem

 

Trening dla dorosłych i młodzieży

Po konsultacji z trenerem i zaplanowaniu strategii treningowej kursant przyjeżdża na kurs stacjonarny do Mikołowa.

zajęcia indywidualne stopniowo zespołowe

czas trwania kursów planowany dla konkretnej osoby 3-14 dni  (30-90 godzin)

możliwy trening zdalny przez internet jeśli trener uzna taką opcję za dostępną.

trening stacjonarny w Mikołowie

Koszty kursów:

Rodzicie lub rodzic z dzieckiem od 8500zł

Indywidualne dla młodzieży i dorosłych od 7500 zł

czas: (3,5,7,9,12,17,20) dni, zależny od wariantu treningu.

(intensywny trening nowej mowy dla osób chętnych zakończyć rozdział jąkania i bloków mowy, główna uwaga na praktyczne używanie jej w realnych sytuacjach) stopniowo zespołowy.

Kurs grupowe (5 dni) – najbliższy planowany termin sierpień 2024 (koszt 3500zł) grupa min. 20 osób

Kursy On-line – 500zł/sesja 50 min

 

Podobne wpisy