dofinansowania

jak uzyskać dofinansowanie
do kursów Nowej Mowy?

W Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10)  jąkanie odnajdujemy pod numerem F98.5.” – Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym – Jąkanie”.  srk.csioz.gov.pl

 W związku z brakiem nadania numeru w wykazie jednostek chorobowych  Ministerstwa Zdrowia, jąkanie w Polsce nie jest uznawane za chorobę . Nie można tym samym ubiegać się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednak jąkanie nadal funkcjonuje jako przyczyna niepełnosprawności, co pozwala na ubieganie się o dofinansowanie terapii ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W tym celu należy zgłosić się do PCPR w swojej miejscowości i tam złożyć odpowiedni wniosek. www.pcpr.info , www.pfron.org.pl

Także wiele zakładów pracy, posiadających m.in.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowuje terapię dzieci swoich pracowników.

Istnieje tez możliwość starania się o dofinansowanie ze środków Fundacji i Stowarzyszeń np. Fundacja TVN „Nie jesteś sam” fundacjatvn.onet.pl  czy też  Fundacja Dzieciom dzieciom.pl

Na stronach fundacji znajdziecie wykaz potrzebnych dokumentów przy składaniu wniosku o dofinansowanie terapii.

KROKI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. zgromadzić dokumenty specjalistów stwierdzające problem z mową (np. logopeda, psycholog, pedagog) im więcej tym lepiej

2. zgłosić się do lekarza/instytucji orzekającej stopień niepełnosprawności (w każdym większym mieście)

3.czekać na wydanie decyzji o stopniu niepełnosprawności

4.złożyć wniosek do PCPR,MOPS lub MOPR z prośbą o dofinansowanie treningu mowy w celu „likwiadacja barier w komunikowaniu się”

   – załączniki: orzeczenie niepełnosprawności,dokumenty specjalistów, kosztorys treningów mowy, wniosek prośba

5. Oczekiwanie na decyzję o dofinansowaniu (najlepiej chodzić i pytać jaki jest postęp w decyzji)

6. Poinformowanie New Speech o decyzji

wnioski najlepiej składać od stycznia do września

Ostatnie miejsca w październiku, zapisz się - Godzinny trening on-line GRATiS!

X